Plavání

Každou středu hned od začátku školního roku až do počátku listopadu jsme jezdili do Zábřeha na bazén. Děti ze školky i ze školy si vodu pořádně užili, mnozí museli překonat strach. Plavecké dovednosti se u všech účastníků zlepšily, o čemž svědčí mokré vysvědčení.

Lesnický halloween 2. 11. 2018

Škola plná strašidel a halloweenského tvoření se dětem moc líbila. Dlabaly a vyráběly se dýně, pekly se dobrůtky ze zeleniny, řádilo se a povídalo.
Ve škole sice strašilo, ale dětem se to líbilo! M.Eff.R.

Záložka do knih spojuje školy

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenska. Naše partnerská škola byla z Topoľčan. Projekt se nám vydařil, nejzajímavější pro naše žáky bylo setkání se slovenštinou. M. Eff. R.

Sázíme Strom svobody, naši lípu - 23. 10. 2018

V návaznosti na projekt 72 hodin jsme dnes před školou zasadili Strom svobody. Lípu srdčitou jsme získali zdarma díky nadaci Partnerství. Školkáčci i školáci si prakticky vyzkoušeli, jak se strom sází, dozvěděli se informace o lípě, jako národním stromu. Nechyběly botanické informace, poslání stromů, léčivé účinky. Strom byl vysazen ke 100. výročí založení republiky. Přejeme lípě i naší republice jen to nejlepší. M. Eff. Rychlá

Pomáhám, protože chci - 72 hodin - 12. 10. 2018

Cílem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.
V naší škole jsme se rozhodli pro letošek vytvořit před školkou a školou malé minizahrádky. Myslím, že se nám to povedlo.
Děkujeme, dobrovolníci!
Ještě plánujeme zasadit Lípu - strom svobody ke 100. výroční republiky. M. Eff. R.

Dopravní hřiště Mohelnice - 11. 10. 2018

Na dopravním hřišti se nám všem moc líbilo. Děti ze školky i žáci ze školy získávali cenné zkušenosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Prožili jsme krásný den, svítilo nám sluníčko a ještě jsme se mnohému naučili. M. Eff. R.

Výtvarná výchova venku - 5. 10. 2018

Nahlédněte s námi do naší přírodní galerie. Malým umělcům se dařilo. M. Eff. Rychlá

Mezinárodní den zvířat - 4. 10. 2018

Ve škole se nám podařila originální oslava svátku zvířátek. Na návštěvu přišli tito zvířecí kamarádi: králík, křeček, morče, pagekon, strašilky a šnek. Ve skupinách jsme získávali zajímavé informace o našich mazlíčcích, porovnávali jsme jejich míry a váhy. Mnohému jsme se přiučili. Dětem ze školky se u nás na návštěvě také moc líbilo. Moc pěkné bylo, že jsme nezapomněli ani na zvířátka, která to nemají zrovna v životě jednoduché. Navštívili jsme útulek a pejsky podarovali laskominami. M. Eff. Rychlá

Návštěva na farmě Lišmen 17. 9. 2018

Velice milé a poučné setkání u paní Drozdové nás všechny obohatilo. Děti ze školy i školky se dozvěděly mnohé zajímavosti o tom, jak nám mohou naši zvířecí kamarádi pomáhat, jak o ně pečovat, ale i to, jak se máme chovat my. Obdivovali jsme umění psů i jejich majitelů, nezapomenutelní byli pes Mateo a kůň Vaneska. Moc děkujeme celému kolektivu, který pro nás akci připravil. Už nyní se těšíme na další setkání. M.Eff.Rychlá

Učení v lese 4. 9. 2018

Dnešní den jsme po velké přestávce strávili v lese. Učili jsme se něco z matematiky, českého jazyka o přírodě, něco z angličtiny, výtvarky a pracovních činností. Každý si z lesa přinesl malý poklad. Nevěříte? Zeptejte se! M.Eff. Rychlá

Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018

Celému slavnostnímu zahájení vládla milá atmosféra. Vzájemně jsme se seznámili, ale hlavně jsme ve škole přivítali nové prvňáčky. Praktický dáreček, lahev na pití se jménem, od pana starosty jistě udělal radost.
Děkujeme paní kuchařce za výbornou hostinu, ochutnávku pomazánek, které si děti mohou objednat ke svačinkám. Máme zahájeno, školní rok 2018-2019 může začít. M.Eff.Rychlá, ředitelka školy