Oslava 50 let školy - 18. 10. 2019

V pátek, 18. 10. jsme v naší škole důstojně oslavili padesátileté výročí školní budovy. Ráno probíhal den otevřených dveří. Naši dětští průvodci prováděli po škole i školce milé hosty. Návštěvníci mohli nahlédnout i do naší skupinové výuky. Mnohokrát děkujeme za kladné ohlasy, které nás samozřejmě hřály na srdci. Odpoledne jsme se setkali s bývalými zaměstnanci školy. Čekalo nás velmi příjemné povídání. Upřímně děkuji všem současným pracovníkům školy a vedení obce Lesnice za pomoc s organizací. M. Eff. Rychlá

Pomáhám, protože chci - 9. 10. psí útulek

Děti ze školky o školy zavítaly na návštěvu za pejsky. Všichni jsme si to užívali. Pomohli jsme vyčistit kotce, uklidit výběh a vyvenčili jsme pejska jménem Beky. Ke Dni zvířat děti přinesly mnoho dárečků: deky, ručníky, dobroty a hračky. Je skvělé vidět spokojený výraz dětí i zvířátek. Děkujeme rodičům za spolupráci a paní uč. Monice za skvělý nápad. M. Eff. Rychlá

https://www.facebook.com/pg/utulekzabreh/photos/?tab=album&album_id=2460002337454560&__xts__%5B0%5D=68.ARBQRHa4YCfI8pgNnci7FIAf0uTu6wFCkQwtUT_vn4uy8slVvTYaaMKEx-QY8ND4nE2VK6eTlAM244tq29vWaXQlw33cclavDF8RHfaK4nznyjIGF1g61ylpoxTMjkcVumigswjzT4pu6VtXqWeM9NRMrsXykF3zFFJqHxCsVTcDjmg42wlsZofF7FYW_qGg44iLc96aPzTUMJ7fEsOwXV0TE_xjpU9_ZdkuqnKEbims29ZhLeLCfk8-Pg5VK8FDW0tCU5ja55u7HylcFd5_3b58AMEizsTNNGpWhJy6vNNl2vRuSn6gj8E-rVLFsUYJjCm-J-lZia_8J-VPetCQj50Fp4CDEMvCcB1KkHjrbMlpkJcaYf9gKMZRr8YcXlJoOyRDQww1kPgKc8QjSg8jzUXZnsY2XGBbyYa0qPQzKZD60kV3YCyjS0YYXs5r_FlGiAbuKZpEy7nHjPER0uNiaw0SGIYW01jOhqnUo9Pnjfk6e0cliXjtiNoDkmXgnUnsNqeJqgePQKOilTcmsdpNDVxoOEhkoZL5_1vFf5oqOBrc76GAxA&__tn__=-UC-R

Den zvířat - 3. 10. 2019

Zvířecí svátek jsme ve škole řádně oslavili. Návštěva minizoo kroužku z Litovle byla velmi zajímavá a poučná! Děkujeme! M. Eff. Rychlá

Zahájení školního roku 2. 9. 2019

V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili školní rok. Přivítali jsme 6 prvňáčků. Ve škole máme celkem ve dvou třídách 22 žáků. Prvňáčci obdrželi mnoho dárečků. Všichni žáčci se do školy moc těší, snad nám to nadšení všem vydrží. M.Eff.R.

Lesnický halloween 2. 11. 2018

Škola plná strašidel a halloweenského tvoření se dětem moc líbila. Dlabaly a vyráběly se dýně, pekly se dobrůtky ze zeleniny, řádilo se a povídalo.
Ve škole sice strašilo, ale dětem se to líbilo! M.Eff.R.

Opékání 26. 10. 2018 (MŠ)

Počasí nám přálo, mohli jsme tedy na vycházku do přírody s velkým cílem. Tentokrát se nám celé téma moc povedlo. Každé dítě bylo kouskem, součástí celku a slovo společně dostalo význam. V jejich malých batůžcích jedno polínko nakonec udělalo hromadu dřeva a velký oheň. Když každý přidal trošku ruku k dílu a pomohl, všichni se společně mohli radovat z opékání špekáčků. H. Plachá

Pomáhám, protože chci - 72 hodin - 12. 10. 2018

Cílem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.
V naší škole jsme se rozhodli pro letošek vytvořit před školkou a školou malé minizahrádky. Myslím, že se nám to povedlo.
Děkujeme, dobrovolníci!
Ještě plánujeme zasadit Lípu - strom svobody ke 100. výroční republiky. M. Eff. R.

Dopravní hřiště Mohelnice - 11. 10. 2018

Na dopravním hřišti se nám všem moc líbilo. Děti ze školky i žáci ze školy získávali cenné zkušenosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Prožili jsme krásný den, svítilo nám sluníčko a ještě jsme se mnohému naučili. M. Eff. R.

Výtvarná výchova venku - 5. 10. 2018

Nahlédněte s námi do naší přírodní galerie. Malým umělcům se dařilo. M. Eff. Rychlá

Mezinárodní den zvířat - 4. 10. 2018

Ve škole se nám podařila originální oslava svátku zvířátek. Na návštěvu přišli tito zvířecí kamarádi: králík, křeček, morče, pagekon, strašilky a šnek. Ve skupinách jsme získávali zajímavé informace o našich mazlíčcích, porovnávali jsme jejich míry a váhy. Mnohému jsme se přiučili. Dětem ze školky se u nás na návštěvě také moc líbilo. Moc pěkné bylo, že jsme nezapomněli ani na zvířátka, která to nemají zrovna v životě jednoduché. Navštívili jsme útulek a pejsky podarovali laskominami. M. Eff. Rychlá

Návštěva na farmě Lišmen 17. 9. 2018

Velice milé a poučné setkání u paní Drozdové nás všechny obohatilo. Děti ze školy i školky se dozvěděly mnohé zajímavosti o tom, jak nám mohou naši zvířecí kamarádi pomáhat, jak o ně pečovat, ale i to, jak se máme chovat my. Obdivovali jsme umění psů i jejich majitelů, nezapomenutelní byli pes Mateo a kůň Vaneska. Moc děkujeme celému kolektivu, který pro nás akci připravil. Už nyní se těšíme na další setkání. M.Eff.Rychlá

Zahradní slavnost - 19. 6. 2019

Dnešní den jsme strávili na zahradě školy. Naštěstí se nevyplnily bouřkové předpovědi. Dopoledne si děti ze školy připravili pro své mladší kamarády ze školky stanoviště s úkoly. Krásně se společně učili, jak si vzájemně pomáhat a spolupracovat. Odpoledne patřilo společnému setkání s rodiči. Král Otakar I. pasoval budoucí prvňáčky a čtenáře, rozloučil se s páťáky.
Nechybělo ani představení talentů. Opekli jsme špekáčky. Moc jsme si celý den užili. Velké poděkování patří celému skvělému školnímu týmu, všem sponzorům i rodičům. Společnými silami se nám podařila velice příjemná akce. Věřím, že jsme zahájili pěknou tradici. Ještě jednou díky všem. Marie Effenberger Rychlá

Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018

Celému slavnostnímu zahájení vládla milá atmosféra. Vzájemně jsme se seznámili, ale hlavně jsme ve škole přivítali nové prvňáčky. Praktický dáreček, lahev na pití se jménem, od pana starosty jistě udělal radost.
Děkujeme paní kuchařce za výbornou hostinu, ochutnávku pomazánek, které si děti mohou objednat ke svačinkám. Máme zahájeno, školní rok 2018-2019 může začít. M.Eff.Rychlá, ředitelka školy

Listopad, prosinec a leden v naší škole

V listopadu proběhly každé úterý dílničky. Děti zde mohly společně s rodiči vyrábět dárky nebo přispět výrobkem na Lesnický vánoční jarmark.
Křeslo pro hosta - na začátku prosince nás potěšila svoji návštěvou paní kronikářka. Velmi zajímavá a poučná beseda se nám moc líbila. Mimo jiné nás motivovala k pozdější návštěvě kostela a obecního úřadu. Víme, co najdeme na znaku obce a proč. Víte to také? Na návštěvě v kostele jsme se podívali na jesličky a zazpívali jsme si koledy. Na obecním úřadě proběhla milá beseda s panem starostou.
V lednu jsme se aktivně zapojili do projektu RECYKLOHRANÍ. Žáci ve skupinách vytvořili krásné "BATERKOŽROUTY" a sbírali jsme mobily do soutěže "Sbírej a vyhraj zájezd do ZOO". Během měsíce ledna jsme nasbírali neuvěřitelných 134 kusů nepotřebných mobilních telefonů. Uvidíme, jestli se nám podaří vyhrát, ale nás potěšila i účast a zapálenost při sběru. Mnohokrát Vám děkujeme za spolupráci. M. Eff. Rychlá

Návštěva Mikuláše 5. 12.

Velmi děkujeme hodnému panu Mikuláši za návštěvu a sponzorům za dárečky.
A jak celý den probíhal? O tom napsal David, žák 5. ročníku:
Ve středu, 5. prosince, k nám do školy přišel svatý Mikuláš. První hodiny jsme pracovali s dramatizací básničky Dva čerti. Potom přišel Mikuláš. Přesunuli jsme se do tělocvičny, kde nám o sobě i o nás něco řekl a dal nám bohatou nadílku. Nakonec jsme den ukončili čertovským divadlem Dva čerti.

Výlet Jihlava - 22. 5. 2019 = výhra!

Velkým překvapením pro nás bylo, když jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli 2. místo v celostátní soutěži „Věnuj mobil a pojeď do ZOO“. Získali jsme tak možnost zdarma jet do ZOO Jihlava. Na pomoc s námi jeli zaměstnanci školy nebo jejich zástupci a členové školské rady. Protože se jednalo o soutěž v Recyklohraní, měli jsme možnost v Jihlavě navštívit dvě firmy - třídírnu odpadů a Enviropol. Pro děti to byla velmi zajímavá zkušenost. Snad se díky tomu budou více zamýšlet nad důležitými otázkami o životním prostředí.
Samozřejmě, že pro děti byl největší cíl ZOO Jihlava. Všem vřele doporučujeme návštěvu zde. Je velice osobitá, s překrásnými prvky pro děti i dospělé. Škoda, že nám počasí moc nepřálo. Za deště jsme nemohli vyzkoušet všechna dětská hřiště. Velikou výhodou byl velmi malý počet návštěvníků, tudíž jsme si pozorování zvířat mohli v klidu vychutnávat.
Děkujeme všem za spolupráci v této soutěži. Rodiče sami vědí, jak jsou veškeré výjezdy drahé, a tento, NEZAPOMENUTELNÝ byl ZDARMA!!!. Pro nás je to velká motivace, že má smysl sbírat a třídit odpad, tak jak to děláme a účastnit se vyhlášených soutěží, i když jsme škola malá.

Výlet Praha - 17. 6. 2019

Na začátku školního roku si naši žáci přáli, podívat se do Prahy a hlavně, jet metrem. Toto přání jsme jim na konci školního roku splnili. Zážitky z Prahy budou jistě dlouho rezonovat. Vyjeli jsme lanovkou na Petřín. V zrcadlovém bludišti jsme se moc nasmáli. Procházkou přes Strahov jsme se dostali na Pražský hrad. O gotice jsme si povídali v chrámu sv. Víta. Potom pěšky přes Nerudovu ulici na Malé Straně na Karlův most. Nechyběla ani projížďka metrem a nejvíc očekávaná návštěva hračkárny Hamley. V pondělí nebylo moc turistů, proto jsme si Prahu moc užili! Jen ty nohy dost bolí, tak rychle do RegioJetu zpět. M. Eff. Rychlá

Sázíme Strom svobody, naši lípu - 23. 10. 2018

V návaznosti na projekt 72 hodin jsme dnes před školou zasadili Strom svobody. Lípu srdčitou jsme získali zdarma díky nadaci Partnerství. Školkáčci i školáci si prakticky vyzkoušeli, jak se strom sází, dozvěděli se informace o lípě, jako národním stromu. Nechyběly botanické informace, poslání stromů, léčivé účinky. Strom byl vysazen ke 100. výročí založení republiky. Přejeme lípě i naší republice jen to nejlepší. M. Eff. Rychlá

Plavání

Každou středu hned od začátku školního roku až do počátku listopadu jsme jezdili do Zábřeha na bazén. Děti ze školky i ze školy si vodu pořádně užili, mnozí museli překonat strach. Plavecké dovednosti se u všech účastníků zlepšily, o čemž svědčí mokré vysvědčení.

Záložka do knih spojuje školy

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenska. Naše partnerská škola byla z Topoľčan. Projekt se nám vydařil, nejzajímavější pro naše žáky bylo setkání se slovenštinou. M. Eff. R.

Podzim v MŠ

Téma podzim jsme probírali z pohledu změn v přírodě, mnoha příběhů, svátků a tradic. V denní motivaci děti provázela loutka psa Puntíka a jeho kamarádů. Veverka děti naučila taneček, dráček písničku, střídat barvy ve správném směru zleva doprava, malovat a hrát stolní hry. Celé téma děti také pomáhaly řešit Puntíkovy emoční trable, vztahy s kamarády a jiné. H. Plachá

Noc s Andersenem - 7. 3. 2019

Téměř všichni žáci naší školy se rozhodli nocovat ve škole. Letošním tématem nocování byl sám velký „pohádkář“. Při zábavném programu se děti dozvěděly mnoho zajímavých věcí o životě Hanse Christiana Andersena. Do naší školy dokonce Andersen tento večer i zavítal. Byla i tolik očekávaná noční procházka se stezkou odvahy. Přestože celý večer mezi sebou soutěžily čtyři skupiny, zvítězili všichni zúčastnění. Na fotce nám nocležníci ukazují, jak se jim akce líbila. Pravidlo: ruce na podlaze znamenají - nelíbilo, čím výše - líbilo moc. A nám dospělákům se taky líbilo moc. Děkujeme rodičům za buchty ke svačině, večeři i snídani!

Učení v lese 4. 9. 2018

Dnešní den jsme po velké přestávce strávili v lese. Učili jsme se něco z matematiky, českého jazyka o přírodě, něco z angličtiny, výtvarky a pracovních činností. Každý si z lesa přinesl malý poklad. Nevěříte? Zeptejte se! M.Eff. Rychlá

Masopust - 5. 3. 2019

Velké ohlasy sklidil masopust. Paní vychovatelka Lenka Uhráková a paní učitelka Jana Janků uspořádaly masopust se vším všudy. Od rána se ve škole smažily výborné koblihy, které úžasné maškary v masopustním průvodu nabízely po vesnici. Nechyběl ani kůň a medvěd. Nezbytné svolení k průvodu si žáci byli vyprosit sami u pana starosty. Krásný návrat lidové tradice se skutečně povedl.

Karel IV. na Úsově - 12. 6. 2019

Jeden z dalších výletů je za námi. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o "otci vlasti". Zeptejte se dětí, jaké stavby nám Karel IV. zanechal, kolik měl manželek a proč se Markétě říkalo Blanka? Vědomosti ze školy i z divadelního představení budou dle mého názoru o tomto období trvalé, a hlavně, děti se při učení hodně bavily! M. Eff. Rychlá

Týden s angličtinou a Mr Ramseym

Od pondělí do pátku, 12. - 16. listopadu, se po celý týden v naší škole mluvilo anglicky. Pan Ramsey oslnil většinu žáků. A co mu napsali v dopise?
„Dobrý den pane Ramsey, často myslím na ten týden, kdy jste byl v naší škole. Jsem rád, že jsem Vás poznal a doufám, že nás zase navštívíte. Hodně jsem se od Vás naučil.“ Štěpán
„Milý pane Ramsey, děkuji Vám za to, že jste mě naučil více mluvit anglicky. Moc jste mi pomohl v informatice…Taky se mi líbila Vaše prezentace s fotkami a ukázkami. Moc mě potěšilo, že jste u nás ve škole byl, a chtěl bych, abyste přijel ještě někdy.“ David
„Dobrý den Mr Ramsey. Jak se máte? Moc se mi líbilo, když jste byl v naší škole a učil nás angličtinu. Byla s Váma legrace. Moc jsem se nasmála, když jste předváděl Marka. Je mi po Vás smutno a doufám, že zase přijedete. Mějte se pěkně.“ Natka
Všechny dopisy byly o tom, jak se angličtina líbila, mnozí ocenili obrovský smysl pro humor a herecké schopnosti. Některé děti psaly, jak se anglicky rádi budou učit, když vidí, jak je to potřebné.
Domnívám se, že děti vystihly mnohé velké cíle a myšlenky projektu, jeho smysluplnost a přesah.
Za všechny dospěláky ze školy (i za nepedagogické pracovníky) posíláme velký dík za tato setkávání.

Lyžování Stříbrnice - 4. 3. 2019

Přestože už nebyly ve Stříbrnicích lyžařské podmínky úplně ideální, na tuhle krásnou jednodenní akci budou naši lyžaři dlouho vzpomínat. Někteří již lyžovat uměli, takže pouze pilovali styl, ale většina stála na lyžích úplně poprvé. Je to neuvěřitelné, během dvou hodin uměli lyžovat úplně všichni, i ti nejmladší, čtyřletí. Odpoledne již nebylo téměř poznat, kdo je začátečník a kdo pokročilý. Obloučky se to po celé sjezdovce hemžilo. Diplomy a zlaté medaile získali na slavnostním ceremoniálu všichni.
Organizace akce byla pořádná fuška, která však stála zato. Díky všem, kteří pomáhali, paním kuchařkám a hlavně manželům Vepřkovým za poskytnutí zázemí k odpočinku!