Poděkování

ZA SBĚR STARÉHO PAPÍRU JSME UTRŽILI 2 400,- Kč. Aktivní sběrači se budou podílet na výběru dárečků pro školu a školku.
Moc děkujeme všem, co přispěli, ale největší poděkování patří paně Janě Daříčkové za skvělý nápad!