Fotogalerie

Halloween aneb ve škole v Lesnici straší

"Halloween aneb ve škole v Lesnici straší", se konal v úterý 31. října 2023 v 18 hod.
V informatice děti připravily povedené plakáty. 🎃Velmi mile nás potěšil velký počet malých účastníků na našem halloweenském řádění ve škole. Všemi devíti stanovišti prošlo bezmála devadesát dětí. To jsme skutečně nečekali. Děkujeme Vám, že jste přišli. Věříme, že jste si to s námi užili a děti mají z dnešního večera nevšední zážitky. Na akci se podílel celý skvělý tým školy, všem posílám obrovské poděkování.👏🏼😉
Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy

Bubnování

🪘🥁Děti ze školky i školy si kromě halloweenského řádění užily i muzicírování a bubnování s hudebními nástroji. Mnohé hrály na africké bubny djembe poprve.
Paní lektorka Bobina strhla svojí energií do rytmu naprosto všechny. Děkujeme za velmi pěknou akci.🥁🪘M.Eff.Rychlá

Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se letos opět zapojila do Česko – Slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy.📖 Letošní 14. ročník měl téma Inspirující svět pohádek, básní a příběhů. Děti se zapojily s radostí a nadšením a vytvořily krásných 81 záložek. 🌞📚 Tímto bychom chtěli dětem mockrát poděkovat.

72 hodin

V rámci projektu 72 hodin probíhala sbírka pro pomoc zvířátkům. Pro náš projekt jsme letos vybrali OZ Na konci světa, kde se starají hodné tety o:
🐶 120 psů 🐶
😺 20 koček 😺
🐴 7 koní 🐴
🦄 2 poníky 🦄
🐐8 koz🐐
🐏 3 berany 🐏
Mají skutečně na pilno a proto jsme se rozhodli je podpořit sbírkou potřebných věcí, ale také jsme s dětmi vyrobili různé předměty do aukce, která se bude konat na jejich podporu.
Sbírka se konala v naší krásné škole Základní škola a Mateřská škola Lesnice, příspěvková organizace. Vybralo se spoustu materiální pomoci, která se skoro nevešla do auta, ale také jsme věnovali 2930 kč z prodeje ručně vyrobených výrobků.

Dopravní hřiště Zábřeh

V říjnu jsme poprvé navštívili dopravní hřiště v Zábřehu.

Erasmus+ Portugalsko

Druhý týden v říjnu vyjely naše tři zaměstnankyně do Portugalska, kde se zúčastnily kurz Taking groups out-of-doors (Brát skupiny ven) v rámci projektu Erasmus+. Na tomto kurzu se potkaly s učiteli z Estonska, Slovinska, Slovenska, Belgie a Lucemburska, mohli tak poznat jak funguje školský systém v jiných zemích. Naučily se jak pracovat s dětmi venku, jak být dobrý leader, spoustu nových her a také navštívily krásná místa, která lokalita okolo města Cascais nabízí.

Škola v přírodě Sluňákov

První říjnové dny byli děti na škole v přírodě na Sluňákově. Téma bylo: Zelený ostrov. Škola v přírodě proběhla v Litovelském pomoraví. Na jedné ze zastávek děti získávaly vědomosti o bobrovi, zkoumaly tajemství lužního lesa. Nechybělo lovení a probádávání vodních breberek. Velmi krásný zážitek bylo raftování. Děti si vyzkoušely i různé experimenty, např. výbuch sopky. Děkujeme celému týmu Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s a těšíme se na další setkání zase někdy příště.
M. Eff. R.

Sportovní den v lese

Dnes proběhl sportovní den v lese.🌲 Ráno paní učitelky nachystaly kynuté těsto na trdelníky, které jsme si po příchodu do lesa upekli na ohni.🔥 Jako první sportovní disciplína byla jóga🧘🏻, poté následovaly další aktivity jako přespolní běh, hod šiškami na cíl a do dálky. Děti byly s aktivitami spokojeny a trdelníky jim velmi chutnaly.😊

Ukliďme Česko, ukliďme Lesnici

Ukliďme Česko, Ukliďme Lesnici
Ve čtvrtek 14. 9. 2023 děti ze ZŠ a MŠ v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko uklízely Lesnici. Děti pracovaly ve skupinkách, společně sbíraly odpadky. Nakonec byly všechny pytle odneseny do sběrného dvora. Při zpětných vazbách jsme se si povídali o tom, jak je třídění a uklízení potřebné pro naši planetu Zemi.
Všem zúčastněným děkujeme za ochotu a trpělivost při sbírání, pracovníkům sběrného dvora za dobrou spolupráci.

Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení a přivítání stávajících, ale i nových prvňáčků. Přejeme Vám úspěšný start do nového školního roku 2023/2024. Tým ZŠ a MŠ Lesnice.

Závěr školního roku 22.-23.6.2023

Dnešní den byl plný překvapení. Mnohokrát děkujeme Zmrzlina v Leštině u pomníku za zapůjčení skákacího hradu. Bylo to velmi milé zpříjemnění předposledního školního dne.👍👏🏼 Dalším milým překvapením bylo pozvání z obce Lesnice na svačinku, párek v rohlíku. Posíláme velké poděkování, děkujeme i panu starostovi Jiřímu Chlebníčkovi za skvělou pěveckou “party”. 🎤🥳🌭 M. Eff. R.

Výlet Zábřeh 21.6.2023

Plánovaná návštěva v budově městského úřadu byla velmi příjemná. Naším průvodcem byl sám pan starosta Zábřeha, pan František John, Můj Zábřeh. Mnohokrát děkujeme za velmi naučné povídání o zábřežském zámku a hradu, o rodu Tunklů z Brníčka, o historických, vlastivědných a přírodovědných zajímavostech. Děkujeme za úžasný empatický přístup. Velmi si času pana starosty vážíme. Byli jsme mile překvapeni, že naše děti uměly odpovídat na otázky z různých oblastí. Velkým překvapením byla návštěva zábřežského podzemí. Po rozloučení s panem starostou děti pokračovaly na akci Den s Policií ČR. M. Eff. R.

Výlet Praha 19.6.2023

🌞Co se všechno dá v jeden den v Praze stihnout? Dvě výstavy v České televizi, návštěva Muzea iluzí a závěrečnou tečkou bylo setkání s paní spisovatelkou Bárou Dočkalovou. Vloni jsme četli její knížku Tajemství oblázkové hory. Kromě povídání jsme zažili i autorské čtení z nové knihy Bitva o diamant. Skvělý den plný různých zážitků. 👏🏼😉🤗M. Eff. R.

Výlet Branná 2023

Výlet na zámek Kolštejn spojený s workshopem, prohlídkou zámku a procházka lesní stezkou v Branné. Na workshopu si děti vyrobily své "mascaron" a aby si je měli kam uložit, rovnou si vyrobily i dárkovou krabičku. Moc Děkujeme paní Ivaně Mertové Pobucké za vedení workshopu. M.V.

Ekostezka Zábřeh

Návštěva Ekostezky Zábřehem. Děti ochutnaly výborný med od včeliček ze 4.ZŠ, třídily odpad dle značek na výrobcích. Prošli jsme několik stanovišť a nakonec jsme odjeli prozkoumat třídicí linku v Separexu.

Zajímavá hodina informatiky

🌷Sdílená radost = dvojnásobná radost 🌷
Povedená dvouhodinovka češtiny a hodina informatiky na téma pohádková postava. Žáci pracovali ve dvojicích i trojicích, ve třídě i venku. Zvládli popis postavy, osnovu, kresbu, nahrávání, spolupráci, podle audioposlechu kreslili postavy kamarádů. Děvčata mají postavy jemné, milé, romantické, kluci mají postavy drsnější.
Krásná práce, pokochejte se s námi.🥰
M. Eff. Rychlá

Den dětí a Noc s Andersenem

Den dětí i s Nocí s Andersenem, krásný povedený den plný zážitků. 🥳
Uskutečnil se i telefonát s panem Andersenem a pozdní přání k jeho narozeninám.

McDonalds´Cup Ostrava

Po vítězství v okresním kole McDonald's Cup v Šuperku, postoupili naši žáčci do krajského kola v Ostravě. Naši borci fotbalisti se umístili na krásném 5. místě z celkem 8 družstev 🏆⚽🎉. Mockrát děkujeme za krásnou reprezentaci školy našim žákům a manželům Havlíkovým za spolupráci. Jsme na Vás všichni moc pyšní! Tým ZŠ a MŠ Lesnice.

Den proti rakovině v Lesnici

Stejně jako každý rok, jsme se zapojili do sbírky Ligy proti rakovině. Vybralo se krásných 3792,- Kč. Všem, kdo jste se zapojili moc děkujeme! M.V.

McDonald´s Cup - Okresní kolo

⚽Naši borci fotbalisti pod vedením paní vychovatelky Magdy Pobucké a pana trenéra Havlíka vyhráli okresní kolo soutěže. ⚽
Postupují do krajského kola do Ostravy, které se bude konat 11. května 2023. Blahopřejeme ke skvělému úspěchu.
Děkujeme i našim sponzorům, kteří přispěli finanční částkou k zakoupení dresů. Další sponzory uvítáme, ještě nějaké finance chybí.
Děkujeme Vám.
M. Eff.R.

Zápis do 1. ročníku

U zápisu jsme přivítali 5 velice šikovných prvňáčků. Zápis zvládli levou zadní. Už se na ně ve škole moc těšíme.

Brigáda na školní zahradě

Společné skupinky dětí, rodičů, prarodičů a školního týmu vytvořily skvělou atmosféru při práci na školní zahradě. Udělali jsme kus práce. Děkujeme Vám všem i našim paním kuchařkám za přípravu občerstvení.

Úspěchy ZŠ

Mnoho úspěchů v krátkém čase určitě stojí za zveřejnění. 🙂
V jarních měsících letošního roku se u nás ve škole uskutečnilo hned několik soutěží.
Proběhla u nás recitační a pěvecká soutěž, matematická soutěž Klokan, ale také jsme se účastnili ještě jedné matematické soutěže na 3. ZŠ Zábřeh.
Jak jsme dopadli? Na umístění v jednotlivých soutěžích se podívejte níže.

Recitační soutěž:
1. místo - Aneta Gregorová
2. místo - Elena Drapáčová
3. místo - Izabela Plháková

Pěvecká soutěž:
1. místo - Elena Drapáčová
2. místo - Ela Effenbergerová
3. místo - Kryštof Zemko

Matematický klokan kategorie Cvrček:
1. místo - Ela Effenbergerová
2. místo - Petr Havlík
3. místo - Jan Vašíček

Matematický klokan kategorie Klokánek:
1. místo - Jan Skoumal
2. místo - Aneta Gregorová
3. místo - Matěj Vepřek

Matematická soutěž 3. ZŠ:
Účastnili se:
Elena Drapáčová
Petr Havlík
Rebeka Süčová
Jakub Žižka

Nicméně, to není ještě stále vše!
Aktuálně jsme zapojeni také do Eko soutěže s názvem „Opravdu to musí být? Aneb se včelami za odpady Ekosoutěž - Příroda v mikroregionu Zábřežsko a odpady“. Soutěž pořádá ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh ve spolupráci se společností EKO servis Zábřeh s.r.o.
V letošním roce, jsme se poprvé zapojili do turnaje McDonald´s Cup. Turnaj se odehraje v úterý 25. 4., na umělém povrchu v Šumperku na Tyršově stadioně. Soutěžíme v kategorii M (malotřídní školy), kde mezi sebou soutěží tyto 4 týmy: Lesnice, Kolšov, Bohutín, Bohdíkov.
Kdo z těchto týmů bude na prvním místě, postupuje do finálového kola v Ostravě.
Naši školu budou reprezentovat tito žáci:
Václav Kubíček, Petr Havlík, Tobiáš Kristen, Jakub Žižka, Ondřej Hiller, Viktor Sroka, Matěj Vepřek, Marek Daříček a Jan Skoumal.
Trenérem týmu je pan Jaroslav Havlík a asistentka trenéra naše paní vychovatelka Magda Pobucká.

Šmoulové - výlet Brno

Šmoulí vesničku jsme si užili na plný pecky.

Jaro v ZŠ

Jarní květinová stezka, tak se jmenoval dnešní tematický den. Předškoláčci i školáci pracovali v heterogenních týmech na louce. Myslíme si, že se jim takové společné učení venku líbilo. Ověřte si, které kytičky si pamatují.

Masopust 2023

Lesnicí prošel masopustní průvod. Maškary rozdávaly usmažené čerstvé koblížky. V letošním roce s námi pekly koblížky i broučci ze školky. Koblížky rozdávali, lesáci, myslivci, babičky, kočovné cikánky, medvědi, vlci i ovečky.

"Lyžařský výcvik Ski areál Kraličák

Od 9.1. do 13. 1. 2023 naši školáci a školička vyrazili na lyžařský výcvik. I když někdy počasí nepřálo, naši žáčci to zvládli s grácií. Všichni jsme si to užili!

Příběh zvonu

Nový rok jsme zahájili nádhernou akcí s názvem "Příběh zvonu", kde se děti seznámili s historií kostela, zvoníků, zvonů a s naší krásnou vesnicí Lesnicí 🙂

Mikuláš 2022

Ve škole i ve školce máme hodné děti. Od svatého Mikuláše a andílka všichni dostali nadílku. Zlobivý čertík si s sebou nikoho do pekla nevzal. Čerta držela zkrátka naše nebojácná paní učitelka.
Děkujeme Vám svatý Mikuláši za Vaši dnešní návštěvu. 👍

Svatomartinské rohlíčky

Na svatého Martina nepečeme jen husičku se zeím, ale i svatomartinské rohlíčky. Jedny takové si upekly i děti v pracovních činnostech. zřejmě byly moc dobré, jelikož se po nich jen zaprášilo 🙂

« 1 z 4 »