Informace k zápisu do MŠ na rok 2021/2022


Vážení rodiče budoucího školkáčka,

díky neobvyklé situaci spojené s epidemií Covid – 19, bude i v letošním roce probíhat zápis do MŠ bez přítomnosti dětí.

Na odkaze viz níže si vygenerujete a vyplníte Žádost  o přijetí, kterou  můžete podepsanou doručit ve dnech 3. 5. a 4. 5.) následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole do schránky.

Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

V případě potřeby jsem Vám k dispozici na uvedených kontaktech.

S pozdravem Marie Effenberger Rychlá

(telefon: 607 036 511 SMS, e-mail: skola@zslesnice.cz)

Odkaz k registraci: 
 
Další potřebné dokumenty: