Naše mateřská škola se možná zdá být malá, ale dějí se tu velké věci.

Naším cílem je spokojené, vyrovnané, zdravě sebevědomé, vnímavé a šťastné dítě a jeho rodiče!!!!

V současné době je v mateřské škole provoz jednotřídní, s nehomogenní skupinou dětí ve věku od tří do šesti let. Toto složení třídy nutí pedagogy k tvorbě diferencované vzdělávací nabídky a dítě, bez ohledu na věkovou skupinu, do které patří, volí činnosti dle svých vlastních schopností na základě své vlastní volby. Třída je rozdělena na jednotlivá centra aktivit, kde děti nachází možnosti dostat se jinou cestou ke stejnému cíli. V souladu s obsahem Školního vzdělávacího programu tak směřujeme k rozvoji klíčových kompetencí dítěte jemu co nejpřirozenějším způsobem.Organizace výchovně vzdělávacího procesu probíhá tedy především skupinově, individuálně, s velkým rozvojem samostatnosti jedince. Chceme dítěti dát prostor, aby bylo schopné pracovat s chybou, učit se hledat řešení a mít možnost naučit se, chtít a zvládnout to sám…..

Díky zahraničním zkušenostem cíleně rozvíjíme socio-emoční dovednosti dítěte. Do hloubky pracujeme se škálou inteligencí podle H. Gardnera, a ve spolupráci s rodinou nacházíme způsob, jak stavět na silných stránkách dítěte a podporovat rozvoj jeho slabých stránek.

Vzdělávací koncept naší mateřské školy užívá prvky programu Začít spolu v mezinárodním označení „Step by step“, který dává dítěti návod na to, jak samo zjistí jádro věci, myslí, kombinuje a rozhoduje se, pomocí: prožít, umět si poradit, zažít situaci, dotknout se reality, hrát si, být svůj, a moct dělat to, co mám rád!! Naše prostory nám umožňují realizovat tato centra aktivit – Domácnost, Ateliér, Knihy a písmena, Kostky, Divadlo, Stolní a manipulační hry.

Spolupracujeme s Mensou České republiky –  Na základě odborných studií a zkušeností z praxe se v naší mateřské škole zabýváme také rozvojem neuronových synapsí v mozku dítěte ve věku, kdy lze aplikací technik metody učení NTC Learning nejlépe stimulovat kognitivní funkce mozku. Patříme mezi NTC školky, pracujeme na bázi edukativních materiálů tvořených k jednotlivým probíraným tématům podporujících akceleraci dítěte ve vývoji. Pravidelně aplikujeme prvky unikátního systému učení NTC Learning a dále se v této oblasti snažíme vzdělávat. http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=122

 

Nezapomínáme ani na obohacení vzdělávací nabídky

  • pravidelně spolupracujeme se základní školou, pořádáme společné akce, využíváme možnosti interaktivní výuky a navštěvujeme školu za účelem práce s interaktivní tabuli, a děti ze školy chodí naopak číst v době odpočinku k nám do mateřské školy
  • aktivně s námi spolupracují rodiny dětí také v „Projektu Puntík“- kdy prostřednictvím zážitků s plyšovým pejskem otvíráme společně dětem nové možnosti uchopení svých časoprostorových představ, způsoby komunikace, vnímání a akceptace druhého a podáváme tak pomocnou ruku při vytváření bezpečného prostředí, kde sdílením prožitého momentu z domácího prostředí mají k sobě jako vrstevníci najednou mnohem blíž
  • děti mohou hrát dle zájmu na flétnu jako součást preventivní logopedické péče
  • nabízíme možnost cvičit aerobik pro děti
  • formou seznámení dětí s komunikací v jiném jazyce (Medvěd Happy, mluvící jen anglicky, přivádí děti do kontaktu s cizí řečí. Pro implementaci angličtiny užíváme kinestickou metodu učení, cizího jazyka spojenou s prvky pohybu pro přirozenou formu vnímání.)
  • realizujeme různé odpolední aktivity pro rodiče a děti
  • na základě zájmu mohou děti absolvovat plavecký výcvik
  • navštěvujeme s dětmi kulturní a vzdělávací akce
  • spolupracujeme aktivně s poradenským zařízením
  • a mnoho dalších