Základní informace o škole:

Škola v Lesnici je jednotřídka, organizačně rozdělena do skupin:

  • Spojený 1. a 2. ročník a potom 3., 4. a 5. ročník.
  • Třídní učitelka: Mgr. Jana Janků

Školní vzdělávací program: Objevujeme svět pro život (verze 2); č. j. ZŠ 07/08/18

  • Platnost od 1. 9. 2018

V budově školy jsou umístěny 4 učebny:

  • Dvě slouží jako třídy, jedna je školní družina, ve čtvrté je tělocvična.

Dvě kmenové třídy jsou již vybaveny novým nábytkem a výukovou technikou. Zbývá nám nově vybavit školní družinu. Sociální zařízení jsou po rekonstrukci. Celá školní budova je zajištěna elektronickým zabezpečovacím systémem.

8. 9. 2015 byly do provozu uvedeny 2 nové budovy:

  • Školní jídelna s výdejem stravy a samostatný komplex mateřské školy. Tyto prostory jsou nově postavené a plně slouží svému účelu.

Dotace z EU
Od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2013 byla škola zapojena do výzvy EU peníze školám.
Škola se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
Škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“.
Od 1. 1.2016 – 31. 12. 2018 je škola zapojena do projektu EU tzv. „šablony“, s názvem: ZŠ a MŠ Lesnice 22
Od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 je škola zapojena do projektu Lesnice – šablony II