Domácí výuka (úkoly) po dobu mimořádného opatření (23. 3. – 27. 3.)

Vážení rodiče, pokud se Vám něco nedaří, buďte v klidu, nejde o život, jen nějak smysluplně zaměstnejte děti. 🙂
Zde budou nové informace opět v pondělí 23. 3. 2020.

Plán: UčíTelka – sledovat pokud to jde denně hlavně svůj ročník a třídu pod a třídu nad
V pondělí odpoledne zde na webu najdete hlavně co v ČJ, úterky MAT + Vlastivěda, středy – AJ, Př, Prv + ČJ čtení /ve středu ještě přibydou do schránek pracovní listy/. Některé pracovní listy – označené vracíte, ostatní shromažďujte doma. Ostatní informace maily – POZOR – hromadné najdete v outlooku ne ve složce Doručená, ale ve skupinové složce 1. třída nebo 2. třída, nebojte se ozvat, navedu Vás. M. Eff. R.

Vydržme, bude lépe! 🙂

Týden 23.3.2020 – 27.3.2020
Úterý 24.3.2020 Vl
4. ročník
– Zápis viz. Teams. Pročíst uč. str 17, odpovědět si na otázky na konci str. 17.
+ krátké video https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco
5. ročník – Zápis viz. Teams. Pročíst str. 17,18, odpovědět si na otázky na konci str. 18.
+ krátké video https://www.youtube.com/watch?v=J9NEQLq1yAo

Úterý 24.3.2020 M

1. ročník – M str. 48/2 pyramidy, procvičovat nový typ příkladu 12 – 2, 12 – 10
2. ročník – Veselé počítání str. 49 – nové učivo násobení číslem 1, opakování násobení 2, slovní hádanky 2x více – různé typy

3. ročník – procvičovat jednotky délky. Úkol – změřit 5 předmětů, které si doma vyberete a zapsat délku
v cm. 
4. ročník – Napsat do sešitu nadpis ROVNICE a pročíst si růžové rámečky. Pro nácvik na rovnice, vypočítat 3 řetězce typu cvičení str.30, cv. 1. (čísla si vymyslete, nebo poproste o pomoc rodiče:)).
Úkol –  str. 28 cv. 19, 20 (ve čt kontrola).
5. ročník – Úkol – str. 36 cv. 2 – do sešitu (kontrola ve čt). Pročíst si na zopakování růžovou tabulku v uč. a str. 27
P
ondělí 23.3.2020 ČJ

 1. ročník – Vyvození hlásky a písmene Ž,ž, Slabikář str. 64 
  Písanka – nácvik psacího Ž,ž
  Napiš psacím písmem větu : Čenda včera četl knihu. Bohuš hledá bundu.
 2.  ročník – skupiny DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
  ČJ – PS str. 19 – 21
  Naučit se slovní druhy – přehled
  Písanka – každý píše dle svého tempa. Min. 2 stránky
 3.  ročník – ČJ – viz. Teams, společně během týdne budeme dělat PS vše po stranu 58.
  Písanka – vše po stranu 13
  DÚ – Jsem novinář
 4.  ročník – ČJ – viz. Teams, společně budeme procvičovat slovesa, PS vše po stranu 60.
  DÚ – Jsem novinář
 5.  ročník – viz. Teams, společně budeme procvičovat slovesa, PS vše po stranu  57.
  DÚ – Jsem novinář

Středa 18.3.2020 – Angličtina , Př, Prv, ČJ (čtení)
Prvouka:
1. – 5. ročník –
Začít sbírat poklady, které najdeš v lese nebo na zahradě. Zařiď si krabičku, kam si je budeš schovávat (kamínky, peříčka, plody z lesa apod.). Denně může přibýt jedna drobnost, až se sejdeme, o pokladech si povíme.

Úkol pro všechny: Najděte doma semínko (hrách, čočka, dýně apod.), položte ho na vlhkou vatu a pozorujte, co se se semínkem děje. Můžete zapisovat, kreslit apod. do sešitu Prv, Př. Možná někdo i zasadí a později sklidí. Těšíme se na vaše bádání!

1. ročník – Opakovat str. 44, 45 jaro; str. 48 u babičky na zahradě – co se sází, co se seje. 
2. ročník – PS – Rostliny na jaře str. 59, str. 60 – 61 – hospodářská zvířata
Zjisti vše o včelách – udělej svůj prac. list o včele
3. ročník – Zopakovat PS str. 46 – kvetoucí a nekvetoucí rostliny, PS str. 47 – léčivé byliny (celá)
Najdi na googlu Hořec jarní – napiš e-mailem p. uč. Janků, co na co jsi přišel. Najdi další zákonem chráněné rostliny.

Přírodověda:
4. ročník – Živočichové v parku – str. 63, 64
Živočichové chované pro radost – Popiš své zvířátko, zjisti co nejvíce informací na webu – pošli e-mailem p. uč. Janků
5. ročník – Svalová soustava uč. str. 55. 
První pomoc – zjisti proč nesmí člověk skákat rozehřátý do studené vody, zjisti info o dopingu – které sportovní disciplíny se setkají s dopingem? Pošli e-mailem p. uč. Janků
Uč. str. 56 – Kůže – vnější ochrana těla. Nevhodné chování k lidem s odlišnou barvou kůže – prodiskutuj s rodiči.

ČJ – čtení -> dle pokynů v e-mailu + PL (3. – 5. ročník )
1. ročník – Písanka velké, malé Č – nácvik na papír, poté do písanky. Slabikář str.
– 61 – 63. Slabikář str. 63 – opiš žlutá slova ve sloupečku.

2. ročník
– Pipi Dlouhá punčocha, nová kapitola str. 15, str. 10 přesný popis postavy Pipi Dlouhé punčochy – namaluj. 

Angličtina:

 1. ročník – Zopakovat komiks str. 38 – přečíst, přeložit + zopakovat popis zvířete

Poslech písně na str. 39 – poslech mají děti v e-mailu. Přečíst, přeložit si nová slovíčka, naučit se je. 

PS str. 35 cv. 1 – poslech stejný jako v učebnici – píseň; str.57 – vystřihnout a poskládat domino  

Procvičování na webu https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#procvicovani 

 

 1. ročník – str. 36 zopakovat komiks, přečíst, přeložit – procvičit výslovnost

Str. 37 – poslech písně, přečíst, přeložit nová slovíčka 

PS str. 35 – celá, str. 59 vystřihnout a složit kostku, procvičovat popis činností celou větou. 

Procvičování na webu https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#procvicovani 

 

5.ročníkstr. 36 zopakovat komiks, přečíst, přeložit – procvičit výslovnost 

Str. 37 – poslech písně, přečíst, přeložit nová slovíčka 

PS str. 35 – celá, str. 59 vystřihnout a složit kostku, procvičovat popis činností celou větou. 

Procvičování na webu https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#procvicovani  

Úterý 17. 3. 2020 – Zadání z Matematiky a Vlastivědy.  Zítra následuje zadání úkolů z Aj, Př, Prv, ČJ.

Zadání z Vl:
4. ročník – Příchod Slovanů, kupec Sámo – pročíst text v učebnici str. 16, 17, shlédnout krátké video na webu https://www.youtube.com/watch?v=pPYbwRKy-ng
Zápis s úkolem budou mít děti na e-mailu.

5. ročník – Marie Terezie a Josef II. – Zápis + PL viz. okopírované listy
Na e-mailu zadání úkolu k vypracování.

Zadání z Matematiky:
1. ročník – M str. 29 – 31; str. 47 – sčítání a odčítání (nový typ: 10+3, 15-5 – tento typ bude probíhat 14 dní). Práce s penězi- hrajeme si na obchod do 20. Skládáme čísla do 20. Diktát čísel do 20.
Procvičování na webu https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

2. ročník – M – Násobení a dělení 2, opakovat PS str. 38, 39. Vymýšlet slovní příklady na volné listy
Práce s penězi- hrajeme si na obchod do 100. 
PS str. 47 – celou stranu

3. ročník – Matematické minutovky str. 15; zopakovat si růžovou tabulku v uč, str. 78 + zopakovat jednotky délky (kolik dm má m apod.). Slovní úlohy – str. 78, cv. 3, 4; str. 79, cv. 7, 11 do sešitu, cv. 8, 9 ústně.
Geometrie – zopakovat čtverec (vymyslet si čtvercový bazén nebo zahradu apod.)
Práce s penězi- hrajeme si na obchod

4. ročník – Matematické minutovky str. 7; Slovní úlohy str. 26, cv. 5 – 7; str. 27, cv. 10, 14, 18, str. 29, cv. 28 – pouze ústně; Práce s penězi- hrajeme si na obchod

Geometrie – Trojúhelník str. 25, cv. 3,4; Narýsovat do sešitu 1 rovnostranný a 1 rovnoramenný – popsat

5. ročník – M – Uč. str. 34 – zopakovat si obě růž. tabulky – ústně, připomenout si zlomky a desetinná čísla procvičování str. 35, cv. 6, 8, 9, 14; str. 37, cv. 8 – ústně
Geometrie – str. 46, cv. 1 – zopakovat co je krychle a kvádr
Matematické minutovky str, 14, cv. 23, str, 15 celá
Práce s penězi- hrajeme si na obchod

16. 3. 2020 – Zadání z ČJ, zítra a ve středu odpoledne další úkoly. (Út – Matematika, Vlastivěda; St – Angličtina, Přírodověda)

Od pondělí 16. 3. do středy 18. 3.:

 1. ročník – Slabikář – vyvození hlásky a písmene Č, č str. 60 viz. úkol 1 – 5. Hra se slovy – vymyslet co nejvíce slov na Č,č
  Psaní – velké písmeno T. Napiš 5 vlastních jmen na T. Pošlete jména e-mailem v office 365 p. učitelce: jana.janku@zslesnice.cz 
  Např: Petr Dvořák napíše ze svého e-mailu petr.dvorak@zslesnice.cz: Tonda apod.
  Opiš do sešitu větu: Tobiáš jí topinku. Týna jí tousty.
 2.  ročník – Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. PS – str. 19, pravopisné pětiminutovky str. 20
  Hra se slovy – město, zvíře, rostlina – vymýšlej názvy ( poslat taktéž e-mailem)
  Čtení Pipi Dlouhá punčocha – přečíst str. 9 – 11. Nakresli do čtenářského deníku námořníka nebo opici Pan Nilson
 3.  ročník – PS str. 55 – slovní druhy – vyplnit celou stranu, navázat na dnešní Učí Telku v TV.
  Písanka str. 11 celá. Procvičování vyjmenovaných slov – Vyjmenovaná slova hravě str. 25 – celá
  Do e-mailu skola@zslesnice.cz ze svého e-mailu jmeno.prijmeni@zslesnice.cz – napiš čísla od 1 do 10, ke každému číslu přiřaď slovní druhy. Např. 1. Podstatná jména: auto; 2. Přídavná jména: barevné,…
  Čtení – H – mizící – kapitola str.13 – dobrá rada
 4.  ročník – Slovní druhy – opakování, uč. str. 59 – celá + cv. 1 napiš do sešitu 1/a,b
  Do e-mailu skola@zslesnice.cz ze svého e-mailu jmeno.prijmeni@zslesnice.cz – napiš čísla od 1 do 10, ke každému číslu přiřaď slovní druhy. Např. 1. Podstatná jména: auto; 2. Přídavná jména: barevné,…Do e-mailu skola@zslesnice.cz ze svého e-mailu jmeno.prijmeni@zslesnice.cz – napiš čísla od 1 do 10, ke každému číslu přiřaď slovní druhy. Např. 1. Podstatná jména: auto; 2. Přídavná jména: barevné,…
  Čtení – Smraďoch – kapitola 2 Ledové ticho
 5.  ročník – Zájmena – PS vše po str. 55 – najít učivo i v učebnici, procvičování
   Do e-mailu skola@zslesnice.cz ze svého e-mailu jmeno.prijmeni@zslesnice.cz – napiš čísla od 1 do 10, ke každému číslu přiřaď slovní druhy. Např. 1. Podstatná jména: auto; 2. Přídavná jména: barevné,…
  Čtení – Smraďoch – kapitola 2 Ledové ticho

 

Od středy 11. 3. 2020 do pátku 13. 3. 2020 /zkratky: PS = pracovní sešit, uč. = učebnice/

Vážení rodiče, v případě potřeby se ozvěte na školní mail nebo na mobil. V pondělí 16. 3. 2020 zde najdete další úkoly.

 1. ročník
  ČJ – SLABIKÁŘ – vyvození hlásky B – str. 57;  str. 23 opakování, opiš sloupec slov – žlutý; skládání věty str. 23; PSANÍ velké B – tři řádky
  M – PS str. 28 šifry

2. ročník
ČJ – PS skupiny DĚ, TĚ, NĚ, PS str. 18 – zopakovat, str. 18/4 vytvoř 4 věty do sešitu, Pětiminutovky – str. 19 doplň; Čtení – Pipi dlouhá punčocha str. 8, nakresli, jak si představuješ Vilekulu do čtenářského deníku
M – PS str. 50, vyvodit násobilku 3, udělat kartičky, Minutovky – dělení číslem 2

3. ročník

ČJ – PS – str. 47 a 48 celá; učebnice str. 82 cv. 1 ústně, cv. 2 do sešitu (raketa); VS hravě str. 50, Písanka str. 6 a 7, ČTENÍ: Hmyzíci –  první kapitola Zakleté království – do sešitu Čteníček nakresli tento příběh

M – učebnice str. 78, přepsat barevně do sešitu jednotky délky /KRASOPISNĚ :-)/  + cvičení 1, 2, 5 (do sešitu), Minutovky str. 14 celá

AJ – učebnice str. 38 několikrát přečíst a přeložit a naučit se novou slovní zásobu – ze článku, pracovní sešit str. 35 jen cv. 2; procvičování – popisovat anglicky nějaké zvíře

4. ročník

ČJ – PS – str. 57 celá; učebnice str. 97 ústně cv. 1, 2; napiš do sešitu (raketa) str. 98/2 přepiš do sešitu (raketa); ČTENÍ – Smraďoch – první kapitola – do sešitu Čteníček nakresli tento příběh

M – učebnice str. 23 cv. 1- 3 (do sešitu); str. 24 cv. 5 a 6 ústně; cv. 7, 11 do sešitu, procvičování v Minutovkách str. 6 cv. 11

AJ – učebnice str. 36 několikrát přečíst a přeložit a naučit se novou slovní zásobu – ze článku, pracovní sešit str. 34 doplnit