Naše škola

Škola v Lesnici je málotřídní škola o dvou třídách, organizačně rozdělena do skupin:

  • I. třída: třídní učitelka: Mgr. Jana Janků,  1. , 2. a 3. ročník 
  • II. třída: třídní učitelka: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá, 4. a 5. ročník

Školní vzdělávací program: Objevujeme svět pro život (verze 2 s novou INFORMATIKOU); č. j. ZŠ 50/08/22

  • Platnost od 1. 9. 2021

V budově školy jsou umístěny 4 učebny:

  • Dvě slouží jako třídy, jedna je školní družina, ve čtvrté je tělocvična.

Dvě kmenové třídy jsou již vybaveny novým nábytkem a výukovou technikou. Zbývá nám nově vybavit školní družinu. Sociální zařízení jsou po rekonstrukci. Celá školní budova je zajištěna elektronickým zabezpečovacím systémem.

8. 9. 2015 byly do provozu uvedeny 2 nové budovy:

  • Školní jídelna s výdejem stravy a samostatný komplex mateřské školy. Tyto prostory jsou nově postavené a plně slouží svému účelu.