Webinář pro rodiče on-line zdarma

 

V rámci projektu MAP II jsme pro Vás připravili ON-LINE „Rodičovskou akademii“ na téma „Výchova kluků„.

Termín:                     26. 10. 2020, 16:30 – 18:00

Místo konání:         ON –LINE (přihlášení účastníci obdrží přihlašovací link na e-mail)

Lektor:                      Petr Suchý

Seminář se zaměřuje nejprve na vyjasnění pojmů „výchova“ a „cíle výchovy“. Ukazuje, že se změnou doby se mění i tyto cíle a pojetí výchovy. Generace vyrůstající v socialismu se řídily jinými výchovnými cíli a stereotypy, dnešní doba akcentuje rychlejší nástup změn, nárůst využití technologie, tlak na výkon a příležitosti ke změně paradigmatu. Tak, jak během posledních 100 let dosáhly značného posunu ženy, je zde nyní příležitost pro muže. Namísto živitele rodiny se očekává, že muži budou zastávat i jiné role v rodině. Malí kluci mají ovšem svoje potřeby, které jsou jiné než potřeby holčiček.

Tyto potřeby je dobré naplnit, aby se i kluci mohli rozvíjet směrem ke svému potenciálu. Nedojdou-li tyto potřeby naplnění, zůstane tak určitá část klukovské psychiky nenasycená a může si to kompenzovat v dospělosti nezdravými závislostmi (alkoholismus, workoholismus, pornografie, nestřídmost, atd.).

Naplněním potřeb dojde k uvolnění potenciálu, který je ovšem nutné správně nasměrovat. Proto je důležité vyjasnit si, co muži přirozeně umí a jsou v tom dobří, a co naopak neznají, vytěsňují a potlačují. Dále ukázat cesty, jak mohou kluci využívat svých silných stránek ku prospěchu všech a jak mohou identifikovat, akceptovat a rozvíjet i své slabé stránky.

Seminář bude probíhat prostřednictvím programu ZOOM.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti v přihlašovacím formuláři ZDE nebo v přiložené pozvánce.