Zápisy na školní rok 2022/2023

ZŠ: Zápis do 1. ročníku základní školy (elektronicky od 18. 4. do 30.4.2022). Datum 30. dubna 2022 je poslední den odevzdání podepsaných přihlášek.
Dobrovolný zábavný zápis s účastí budoucích školáčků ve škole s vyučovací hodinou „nanečisto“ proběhne ve středu 27. dubna 2022. 

odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu ZŠ (funkční bude od 18. 4. ): Přihláška ZŠ zde

MŠ: Zápis k předškolnímu vzdělávání (elektronicky od 18. 4. do 30. 4. vydávání žádostí), v týdnu 2. – 5. května odevzdávání žádostí v MŠ s možností návštěvy a prohlídky MŠ, konzultace s učitelkami MŠ.

odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu MŠ (funkční bude od 18. 4. ): Přihláška MŠ zde

Dokumenty k zápisu do MŠ:

Dokumenty MŠ zde

Ohledně zápisů nás neváhejte kontaktovat. Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy (mob. tel: 607 036 511)

 

Dvojjazyčné vzory při přijímání do MŠ a ZŠ