Archiv autora: Marie Effenberger Rychlá

Zápisy na školní rok 2022/2023

ZŠ: Zápis do 1. ročníku základní školy (elektronicky od 18. 4. do 30.4.2022). Datum 30. dubna 2022 je poslední den odevzdání podepsaných přihlášek.
Dobrovolný zábavný zápis s účastí budoucích školáčků ve škole s vyučovací hodinou „nanečisto“ proběhne ve středu 27. dubna 2022. 

odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu ZŠ (funkční bude od 18. 4. ): Přihláška ZŠ zde

MŠ: Zápis k předškolnímu vzdělávání (elektronicky od 18. 4. do 30. 4. vydávání žádostí), v týdnu 2. – 5. května odevzdávání žádostí v MŠ s možností návštěvy a prohlídky MŠ, konzultace s učitelkami MŠ.

odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu MŠ (funkční bude od 18. 4. ): Přihláška MŠ zde

Dokumenty k zápisu do MŠ:

Dokumenty MŠ zde

Ohledně zápisů nás neváhejte kontaktovat. Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy (mob. tel: 607 036 511)

 

Dvojjazyčné vzory při přijímání do MŠ a ZŠ

Třídní schůzky – středa 13. ledna 2021

Vážení rodiče,

ve středu 13. ledna 2021 se budou konat třídní schůzky – z důvodu epidemiologické situace tentokrát online.

I. třída – 1. a 2. ročník – TEAMS 15,30 hod.

II. třída – 3., 4. a 5. ročník – TEAMS 16 hod.

Pozvánku s přihlášením najdete na účtech svých dětí.

Těšíme se na společné setkání. Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy