Podzimní prázdniny – 29. a 30. říjen

Vážení rodiče,

v pondělí a úterý (29. a 30. října) jsou podzimní prázdniny.

Provoz základní školy i družiny bude uzavřen. V tyto dny můžete odebírat pro děti obědy.(Obědy jsou běžně odhlášeny, v případě potřeby nahlaste paní V. Kubíčkové.) Kdo bude nutně potřebovat, může po telefonické domluvě umístit dítě ze ZŠ v MŠ.  Pro děti v MŠ je provoz beze změn.                      
M. Eff. Rychlá, řed. školy

První kavárnička ve škole – 25. 9. 2018 v 15 hod.

Připomínáme rodičům, že v úterý, 25. 9.  v 15 hod. máme naplánovanou společnou schůzku. Rádi bychom se dozvěděli co Vás zajímá, pokusíme se zodpovědět vaše otázky, představíme Vám Školu online, Office 365 a další školní věci. Těšíme se na Vás! M. Eff. Rychlá

GDPR – jmenování pověřence pro ochranu os. údajů

Správce, „Základní škola a Mateřská škola Lesnice, příspěvková organizace“ jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.       ID datové schránky 5b36car

2.       adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

3.       telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

4.       e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

 

Plavání již ve středu 5. 9. 2018

Ve středy, poprvé 5. 9., budeme jezdit na bazén (školka i škola). Cena: 1090,- Kč. Jízdné je zdarma z projektu MŠMT. Povinný je výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku, mají jej zdarma.
Více informací 3. 9. ve škole! ředitelka školy

Škola začíná 3. září

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne 3. září v 8 hodin v budově školy.

Na všechny školáky se těší celý kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Lesnice!

20. 8. se otevírá mateřská škola

Vedení ZŠ a MŠ Lesnice sděluje rodičům, že od 20. 8. – to je pondělí, se otevírá mateřská škola. Zatím bude zajištěn jen prázdninový provoz od 7 do 15 hod. Současně upozorňujeme rodiče školáků, že začíná vařit jídelna. I v době prázdnin si můžete odebírat dotovaný oběd. Obědy i nástup do školky nahlaste, prosím, do pátku paní vedoucí stravovny, Veronice Kubíčkové, nebo v ředitelně školy.

Těšíme se na Vás! Děkuji za sdílení.
Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy